Stap voor stap methode

Stap voor stap op weg naar de béste samenwerking die kunt krijgen met je paard!

Psychologie van het paard
Als wij iets van een paard willen is het onze verantwoordelijkheid dat het paard leert leven in een (voor hem onnatuurlijke!) wereld tussen mensen en hoe hij om moet gaan met de dingen die wij allemaal van onze paarden vragen: of dat nou gewoon wandelen is of het elke week op wedstrijd gaan. Mijn manier van werken is gebaseerd op de aard van het paard als prooidier en houdt rekening met hoe eyepaarden de wereld ervaren. Als je dat snapt, weet je ook waaróm je paard op een bepaalde manier reageert en hoe je hem kunt helpen bij de dingen die hij eng of moeilijk vindt. Door te werken in duidelijke stappen en bij ieder paard individueel goed te blijven kijken naar wat deze op dát moment laat zien en nodig heeft, geef je het paard het vertrouwen in zichzelf en in jou als partner.

Leer je paard om te gaan met de middelen die je gebruikt
stappenplanMiddelen als bijvoorbeeld een halster en leadrope zijn niet natuurlijk voor een paard. Als we dus met dergelijke materialen willen werken, is het logisch dat het ook ónze verantwoordelijkheid is om het paard te leren hoe hij ermee kan omgaan. We moeten hem dus ‘onze taal’ leren en als we onze hulpen niet stapsgewijs en duidelijk aanbieden aan het paard, ‘snapt’ het paard niet wat er van hem wordt gevraagd. Vaak ontstaat er dan een miscommunicatie, wat zich kan uiten in gedrag dat wij als ‘verkeerd’ of ‘ongehoorzaam’ bestempelen, terwijl het paard dit als enige mogelijkheid ziet. Het is aan ons om hier iets mee te doen.
.

Een bewuste opbouw naar het rijden
building-blocks-of-a-6x6x6-cube
Alles wat we in het rijden gebruiken en willen van ons paard, wordt voorbereid in de onderdelen van het loswerken, grondwerk en de dubbele lange lijnen. Voordeel van deze doordachte stap voor stap benadering is dat alle bouwstenen worden blootgelegd. Hierdoor begrijpen we beter wát we doen, hóe we iets kunnen aanbieden aan het paard en waaróm we het op die manier doen. Als we ons hier namelijk bewust van zijn, zijn we in staat om een paard ook écht iets te leren en hem te helpen met de dingen waar hij moeite mee heeft, die hij nog niet kan of waar hij nog niet sterk genoeg voor is.

Rechtrichtenscheef-aan-de-wand1map
Veel problemen bestaan uit onbalans. Een paard dat fysiek uit balans is, is kwetsbaar en kan daarom niet ontspannen. Los daarvan wordt deze ook verkeerd belast waardoor de kans op blessures groter wordt (zie ook Belang van een juiste training) Uiteindelijk willen we een soepel paard dat op beide lijnen/teugels gelijk voelt, de achterbenen goed onder het zwaartepunt zet en met het gewicht mooi verdeeld over vier benen loopt. De verschillende trainingsvormen kunnen worden ingezet om de balans van het paard te verbeteren.