Trailerladen

Een kant en klare oplossing?
Een trailerlaadprobleem bestaat meestal al langere tijd, laden2soms maanden, soms jaren. Door de lange tijdsperiode heeft het paard uitgebreid de kans gehad om zijn eigen manieren te vinden om maar niet die trailer in te hoeven. Los van dat het paard nóg meer afkeer en angst krijgt door alle spanning en gedoe rondom de trailer, ontwikkelt het paard een hardnekkig gedragspatroon bij de trailer dat niet zo maar verdwenen is.

Naast dat dit gedragspatroon moeilijk te doorbreken is (anders bestonden er immers niet zo veel laadproblemen), komt het vaak voor dat áls het paard eenmaal een keer succesvol de trailer in is geweest, deze vroeg of laat toch weer terugvalt in zijn oude gedragspatroon. Dit komt omdat paarden ontzettende gewoontedieren zijn en erg gevoelig zijn voor verandering; zodra de situatie nét even iets anders wordt (het paard wordt bijvoorbeeld op een andere locatie geladen of door een andere persoon dan normaal) dan valt het paard vaak terug in zijn oude gedrag. Terwijl we juist willen dat het paard ook op lange termijn goed te laden blijft. De echte trailerlaadtraining begint dan eigenlijk ook pas nadat het paard de eerste keer goed de trailer op is geweest. Dan moet het nieuwe, gewenste gedrag namelijk nog bevestigd worden.

Een duurzame oplossing
De oplossing is om het oude gedragspatroon er voldoende ‘uit te trainen’ door een nieuw gedragspatroon aan te leren. Daarnaast is het heel belangrijk dat ook de begeleider van het paard goed leert laden en het paard kan geven wat die nodig heeft op het juiste moment.

Vandaar dat de trailerlaadtrainingladen3 bestaat uit een  trainingstraject waarbij de eigenaar nauw betrokken wordt. Het traject is drieledig en bestaat uit:

  • Voorbereidingen voor het laden;
  • Het laden zelf: de eerste keer erin;
  • Het bevestigen van het laden bij zowel paard als eigenaar.

Tijdens het traject leert de begeleider nieuwe vaardigheden en wordt er stapsgewijs een nieuw gedragspatroon bij het paard ‘in getrained’ dat we wél wenselijk vinden. De duur van het traject hangt sterk af van de aard van het laadprobleem. Doorgaans kan de eigenaar zelf weer laden met 3, soms 5, sessies. Uiteindelijk krijgen de begeleider en het paard genoeg vertrouwen om het laden veilig en in alle rust te laten verlopen, ook op de lange termijn.

Trailerlaadtraject: eigenaar en paard leren goed laden
Tarief per sessie: €70,00 (excl. reisvergoeding: €0,30/km heen en terug)
De eigenaar zorgt zelf voor een geschikte trailer.
Trailerladen is specialistisch werk met een verhoogd risico. Vandaar dat het tarief voor trailerladen verschilt van het gewone lestarief. Alle sessies zijn erop gericht om de vaardigheden te verbeteren die nodig zijn voor veilig en verantwoord trailerladen.
De sessies kunnen verschillen in duur; het gaat bij trailerladen vooral om een stuk mentale training en als een paard ‘vol zit’ in zijn hoofd, of een duidelijke vooruitgang heeft laten zien, is dat het moment om te stoppen. Het juiste moment van stoppen maakt dat het effect van de training krachtiger is en het paard het mentaal kan verwerken. Het voorkomt dat je doorgaat terwijl het eigenlijk te veel wordt voor het paard, wat zichtbaar wordt doordat het dan alleen maar weer minder goed gaat terwijl het net juist beter leek te gaan.
Tijdens de eerste sessie wordt een grondige analyse gemaakt van het probleem, waar het verdere plan van aanpak op wordt gebaseerd. De onderdelen loswerken, grondwerk, dubbele lijnen en obstakeltraining worden indien nodig ingezet in de aanloop naar het uiteindelijke trailerladen toe. Deze onderdelen kunnen helpen:
– omdat we hiermee een rode draad in het gedrag van het paard kunnen ontdekken;
– omdat we hiermee alvast uit kunnen vinden hoe het paard zich laat helpen. Dat is wel zo fijn om te weten vóór we met de trailer aan de slag gaan.