Trailerladen

Een kant en klare oplossing?
Een trailerlaadprobleem bestaat meestal al langere tijd, laden2soms maanden, soms jaren. Door de lange tijdsperiode heeft het paard uitgebreid de kans gehad om zijn eigen manieren te vinden om maar niet die trailer in te hoeven. Los van dat het paard nóg meer afkeer en angst krijgt door alle spanning en gedoe rondom de trailer, ontwikkelt het paard een hardnekkig gedragspatroon bij de trailer dat niet zo maar verdwenen is.

Naast dat dit gedragspatroon moeilijk te doorbreken is (anders bestonden er immers niet zo veel laadproblemen), komt het vaak voor dat áls het paard eenmaal een keer succesvol de trailer in is geweest, deze vroeg of laat toch weer terugvalt in zijn oude gedragspatroon. Dit komt omdat paarden ontzettende gewoontedieren zijn en erg gevoelig zijn voor verandering; zodra de situatie nét even iets anders wordt (het paard wordt bijvoorbeeld op een andere locatie geladen of door een andere persoon dan normaal) dan valt het paard vaak terug in zijn oude gedrag. Terwijl we juist willen dat het paard ook op lange termijn goed te laden blijft. De echte trailerlaadtraining begint dan eigenlijk ook pas nadat het paard de eerste keer goed de trailer op is geweest. Dan moet het nieuwe, gewenste gedrag namelijk nog bevestigd worden.

Een duurzame oplossing
De oplossing is om het oude gedragspatroon er voldoende ‘uit te trainen’ door een nieuw gedragspatroon aan te leren. Daarnaast is het heel belangrijk dat ook de begeleider van het paard goed leert laden en het paard kan geven wat die nodig heeft op het juiste moment.

Vandaar dat de trailerlaadtrainingladen3 bestaat uit een  trainingstraject waarbij de eigenaar nauw betrokken wordt. Het traject is drieledig en bestaat uit:

  • Voorbereidingen voor het laden;
  • Het laden zelf: de eerste keer erin;
  • Het bevestigen van het laden bij zowel paard als eigenaar.

Tijdens het traject leert de begeleider nieuwe vaardigheden en wordt er stapsgewijs een nieuw gedragspatroon bij het paard ‘in getrained’ dat we wél wenselijk vinden. De duur van het traject hangt sterk af van de aard van het laadprobleem. Het kan met 3 tot 5 sessies zijn opgelost, maar het kan ook 10 sessies duren. Uiteindelijk krijgen de begeleider en het paard genoeg vertrouwen om het laden veilig en in alle rust te laten verlopen, ook op de lange termijn.

Trailerlaadtraject: eigenaar en paard leren goed laden in meerdere sessies
Tarief per sessie: €65,00. De eigenaar zorgt zelf voor een geschikte trailer.
Trailerladen is specialistisch werk met een verhoogd risico. Bovendien wordt er voor elk paard een specifiek plan van aanpak gemaakt. Vandaar dat het tarief voor trailerladen verschilt van het gewone lestarief. Alle sessies zijn erop gericht om de vaardigheden te verbeteren die nodig zijn voor veilig en verantwoord trailerladen.
Tijdens de eerste sessies wordt een grondige analyse gemaakt van het probleem, waar het verdere plan van aanpak op wordt gebaseerd. De onderdelen loswerken, grondwerk, dubbele lijnen en obstakeltraining worden allemaal ingezet in de aanloop naar het uiteindelijke trailerladen toe. Deze onderdelen zijn cruciaal:
– omdat we hiermee een rode draad in het gedrag van het paard kunnen ontdekken;
– omdat we hiermee alvast uit kunnen vinden hoe het paard zich laat helpen. Dat is wel zo fijn om te weten vóór we met de trailer aan de slag gaan.
Mocht er meer dan gemiddeld tijd nodig zijn voor de basistraining  van het paard in het loswerken, dan wel grondwerk, dan wel dubbele lange lijnen, dan geldt het gewone lestarief van 50,00 euro voor deze extra sessies. In de praktijk blijkt ieder paard immers weer anders. Een bijkomend voordeel van een trailertraject is dat het paard door alle voorbereidende trainingen sowieso een brede basis meekrijgt, die bijdraagt in de algehele opleiding van het paard.
Reiskosten: €0,30/km.